Notariusz Porady prawne

Jak zostać notariuszem?

Notariusz jest osobą, której zadaniem jest opracowywanie aktów notarialnych i tworzenie ich projektów. Do jej obowiązków należy także tworzenie uwierzytelnionych odpisów dokumentów oraz przechowywanie depozytów. Notariusz wykonuje również wiele innych czynności, których celem jest nadawanie dokumentom ważności prawnej. Aby zostać notariuszem należy przede wszystkim ukończyć studia na kierunku prawo. Na mocy ustawy deregulacyjnej notariuszem może […]