Ciekawostki prawne Porady prawne

Czy prawnik musi mieć kasę fiskalną?

Nowe rozporządzenie (01.01.2017 r.) ministra finansów w sprawie zwolnień z kas rejestrujących zmieniło zasady rozliczenia wybranych grup zawodowych, m.in. prawników.

 Czy prawnik ma prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej?

Prawnicy mają prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, ale tylko dla części usług i pod pewnymi warunkami. Prawnicy stracili prawo do zwolnienia z kas fiskalnych jeszcze w 2015 r. i muszą w związku z tym wydawać paragony bez względu na to ile zarabiają (nie przysługuje im zwolnienie do 20 tys. obrotów rocznie) i nawet wtedy, gdy pieniądze wpływają na konto.

Obecnie wprowadzono jednak możliwość zwolnienia z kasy fiskalnej dla usług wykonywanych na odległość. Według nowego przepisu usługi prawnicze nie muszą być ewidencjonowane w kasie, jeżeli ich świadczenie odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków. Oznacza to, że nie trzeba wydawać paragonów dokumentujących poradę online albo konsultacje telefoniczne.

Jakie są dodatkowe warunki zwolnienia prawników z kas fiskalnych?

Pierwszy warunek to przyjęcie zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK).

Drugi to identyfikacja transakcji (z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę powinno wynikać, jakiej usługi dotyczy).

Dodatkowe możliwości zwolnienia prawników z kasy fiskalnej

Wyłączone z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej są nadal czynności notarialne. Dodatkowo na podstawie zasady, że paragony fiskalne musi wystawiać ten, kto sprzedaje towary bądź świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to kas fiskalnych nie muszą naturalnie stosować prawnicy, którzy obsługują tylko firmy. Prawnicy świadczący pomoc z urzędu również nie muszą stosować kas fiskalnyc, ponieważ wtedy wykonują usługi na rzecz sądu, a nie klienta indywidualnego. Podobnie jest z prawnikami doradzającymi osobom fizycznym, ale działającymi na zlecenie instytucji, z którą mają podpisaną umowę i która im za to płaci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.