Porady prawne

Jak się dostać na aplikację adwokacką?

Przede wszystkim, aby zostać adwokatem należy skończyć pięcioletnie jednolite studia na kierunku prawo. Później trzeba zdać egzamin na aplikację adwokacką. Jest to egzamin państwowy, odbywa się równocześnie w całym kraju w specjalnych komisjach wyznaczonych wcześniej przez Ministra Sprawiedliwości. Składa się on z pytań testowych jednokrotnego wyboru. Aby dostać się na aplikację należy osiągnąć z góry określony pułap punktów.

Sama aplikacja trwa 3 lata. W tym czasie nad aplikantem czuwa jeden prawnik (tzw. patron), który przez ten czas szkoli kandydata. Opiekuna można znaleźć samodzielnie lub wyznacza go Okręgowa Rada Adwokacka. Zazwyczaj adwokat spotyka się ze swoim aplikantem 2-3 razy tygodniowo na kilka godzin. Nie ma obowiązku wypłacania wynagrodzenia osobie odbywajacej aplikację adwokacką. Często jednak po zakończonej aplikacji – studenci znajdują zatrudnienie w danej kancelarii.

Aplikant przez kilka miesięcy odbywa szkolenie w Sądzie i Prokuraturze. Zajęcie dydaktyczne zwykle odbywają się raz w tygodniu, w wyznaczonym wcześniej dniu. Rok kończy się kolokwium pisemnym, które obowiązkowo trzeba zdać. Przysługuje w tym przypadku tylko jeden termin poprawkowy.

Po zakończeniu aplikacji należy zdać jeszcze jeden egzamin państwowy zawodowy. Trwa on aż 4 dni i składa się z 5 części. Dopiero zaliczenie go z wynikiem pozytywnym i wpis na listę adwokatów uprawnia do wykonywania zawodu prawnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.