Adwokat Porady prawne

Jak zostać adwokatem

Aby zostać adwokatem należy ukończyć studia na kierunku prawo, a później odbyć aplikację adwokacką, zdać odpowiedni egzamin zawodowy i zostać wpisanym na listę adwokatów. Nabór kandydatów na aplikantów odbywa się tylko raz do roku – we wrześniu.

Egzamin składa się ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź nagradzana jest jednym punktem. Pozytywny wynik uzyskuje osoba, która udzieliła właściwej odpowiedzi na co najmniej 100 pytań. Wiedza sprawdzana na egzaminie obejmuje zagadnienia z zakresu prawa karnego, konstytucyjnego, karnego skarbowego, postępowania karnego, cywilnego, wykroczeń, gospodarczego, handlowego, spółek, pracy, rodzinnego i opiekuńczego itd. Dodatkowo sprawdzane są zagadnienia z etyki wykonywania tego zawodu. Cały egzamin trwa 4 godziny.

Komisja egzaminacyjna może przyznać dodatkowe punkty za drugi kierunek studiów, dyplom z wyróżnieniem oraz znajomość języków obcych. Po egzaminie kandydat ma 2 lata na wpisanie się na listę aplikantów. Podczas trwania aplikacji nad aplikantem czuwa opiekun – patron. Aplikacja trwa 3 lata i obejmuje zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne.

Aplikacja kończy się egzaminem zawodowym, który składa się testu i czterech zadań (kazusów) z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Aplikacji nie muszą odbywać profesorowie oraz doktorzy habilitowani. Zwolnieni są oni również z samego egzaminu zawodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.