Notariusz Porady prawne

Jak zostać notariuszem?

Notariusz jest osobą, której zadaniem jest opracowywanie aktów notarialnych i tworzenie ich projektów. Do jej obowiązków należy także tworzenie uwierzytelnionych odpisów dokumentów oraz przechowywanie depozytów. Notariusz wykonuje również wiele innych czynności, których celem jest nadawanie dokumentom ważności prawnej.

Aby zostać notariuszem należy przede wszystkim ukończyć studia na kierunku prawo. Na mocy ustawy deregulacyjnej notariuszem może zostać osoba, która ukończyła 3,5 letnią aplikację oraz asesurę notarialną, którą można przerwać na okres maksymalnie 1 roku. Musi ona sporządzić w tym czasie przynajmniej 70 projektów aktów notarialnych i minimum 14 projektów innych czynności. Na nauką aplikanta czuwa cały czas notariusz. Po zakończeniu aplikacji należy jeszcze zdać odpowiedni egzamin zawodowy.

Notariusz to zawód bardzo prestiżowy i dochodowy. Na wysokość zarobków wpływa m.in. doświadczenie. Wynagrodzenie uzależnione jest także od miejsca pracy. Im większa kancelaria, tym większe są zwykle zarobki. Można również założyć własną kancelarię, ale problemem na samym początku może być pozyskanie pierwszych klientów. Wysokość wynagrodzenia będzie rosła wraz z długością praktyki

Poziom zarobków notariusza jest determinowana przez tzw. taksę notarialną, która określa maksymalny poziom zarobków za wykonywanie określonych usług. Jej wartość zależy od wartości przedmiotu, który jest podstawą czynności notarialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.