Porady prawne Prokurator

Jak zostać prokuratorem?

Osoba, która chce wykonywać zawód prokuratora musi w pierwszej kolejności ukończyć studia na kierunku prawo, które trwają 5 lat. Kolejnym etapem jest egzamin na aplikację prokuratorską. Trwa on 3 lata (36 miesięcy). W tym czasie kandydaci na prokuratorów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w sądzie.

Aplikacja kończy się egzaminem zawodowym prokuratorskim. Składa się on z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Osobom, które zaliczyły egzamin Minister Sprawiedliwości przedstawia oferty pracy (stanowisko asesorskie). To już ostatni etap prowadzący do zawodu prokuratora.

Prokurator jest odpowiedzialny za tworzenie aktów oskarżenia oraz ściganie przestępstw (formułowanie oskarżenia i występowanie z nimi przed sądem). Sprawuje on także nadzór nad postanowieniami np. o tymczasowym aresztowaniu.

Funkcjonowanie prokuratury w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1985 roku (ustawa o prokuraturze). Naczelnym organem prokuratury jest na jej podstawie Prokurator Generalny. Podlegają mu prokuratury powszechne oraz wojskowe.
Prokuratura w Polsce działa podobnie jak sąd. Najważniejsza jest prokuratura generalna, poniżej niej znajduje się prokuratura apelacyjna. Tworzone są dla obszaru co najmniej 2 prokuratur okręgowych. Jeszcze dalej znajdują się właśnie prokuratury okręgowe (obejmujące minimum 2 prokuratury rejonowe). Podstawową jednostką organizacyjną są natomiast prokuratury rejonowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.