Porady prawne Radca prawny

Jak zostać radcą prawnym?

Radcą prawnym można zostać po ukończeniu studiów na kierunku prawo, ukończeniu aplikacji radcowskiej oraz zdaniu stosownego egzaminu zawodowego i wpisaniu na listę radców prawnych.

Aplikacja radcowska trwa trzy lata, wcześniej trzeba jednak zdać egzamin konkursowy. Jest to test, na który składa się 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 100 pytań (za każdą właściwą odpowiedź przyznawany jest 1 pkt). W ciągu dwóch lat od jego zdania kandydat musi złożyć wniosek o aplikację radcowską.

W czasie trwania aplikacji przyszli radcy poznają zawód os strony praktycznej i teoretycznej. aplikacja odbywa się zazwyczaj w kancelarii radcy prawnego. Przez minimum rok odbywa się ona również w sądzie, prokuraturze i w kancelarii notarialnej. Aplikant przez cały ten okres pozostaje pod opieką swojego patrona – radcy prawny z co najmniej czteroletnim doświadczeniem zawodowym.

Każdy rok kończy się kolokwium, a cała aplikacja egzaminem zawodowym. Składa się on z 5 części pisemnych. Jedna z nich to test (100 pytań jednokrotnego wyboru), cztery pozostałe zadania z zakresu różnych dziedzin prawa. Kandydatowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego. Po zaliczeniu egzaminu aplikant może złożyć odpowiedni wniosek do Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych o wpisanie na listę radców prawnych, co umożliwi mu wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.